Çocukların şiddetten uzaklaşarak, güvenli ortamlarda, barışçıl davranışlar geliştirmeleri, ders dışı etkinlikler olan sanat-drama ve oyunlarla akranlarını tanımaları, dil, din ve kültür gibi farklılıkları kabul ederek bir arada yaşamayı deneyimlemeleri, aynı zamanda sosyal medya yoluyla çocuk hakları bilinci geliştirmektir.