Çocukların şiddetten uzaklaşarak güvenli ortamlarda, barışçıl davranışlar geliştirmeleri; ders dışı etkinlikler olan sanat-drama ve oyunlarla akranlarını tanımaları; dil, din ve kültür gibi farklılıkları kabul ederek bir arada yaşamayı deneyimlemeleri için...