*Dezavantajlı, bölgelerde yaşayan risk altında çocuklara, ders dışı etkinlikler düzenleyerek, çocukları sanat, drama ve oyunlarla tanıştırmak

*Okul terk riski olan çocuklarla önleyici rehberlik çalışmaları yaparak onları okulu sevdirmek

*Acil durumlar/krizler yaşandığında önlem almak, çocukları ihmal ve istismardan korumak,

*Çocukların karar mekanizmalarına katılımlarını arttırmak,

*Farklılıkları kabul ve ayrımcılığın önlenmesine katkı sağlamak,

*Çocukların aileleriyle ve çevreleriyle uyum içinde yaşayabilmesi amacıyla yetişkinlikle bilgilendirme toplantıları yapmak,

*Sosyal medyayı kullanarak çocuk hakları savunuculuğu sürdüren bir gençlik kulübü oluşturmak için…