“Vurma! Konuş…” Projesi, hedef grup olan risk altındaki veya suça sürüklenmiş çocukların kazanımları açısından büyük önem taşımaktadır. Gerek proje sonunda çocuklara sorulan sorulardan elde edilen cevaplar, gerekse genç liderlerin çocuklarla ilgili gözlemleri çocukların çeşitli yaşam becerilerinin fark edilir biçimde geliştiğine işaret etmektedir. Örneğin çocuklar hayatlarında önemli sorunlara neden olan öfkelerini kontrol edememenin büyük oranda önüne geçerek öfke yönetimi konusunda bilinç ve beceri kazanmışlardır. İlişkilerinde empati kurma, saygılı davranma, başkalarını incitecek davranış ve sözlerin farkında olma ve bu konuda özenli olma gibi becerilerinin arttığı görülmüştür. Günlük hayatta arkadaşlarıyla ve aileleriyle ilişkilerinde yaşadıkları sorunlara yaklaşım biçimlerinin yapıcı yönde değiştiği ve problem çözme becerilerinin arttığı gözlenmiştir. Sorun yaşayan arkadaşlarına destek olma, empatik ve yardımsever davranma yönünde gelişme göstermişlerdir.

Son olarak, çok önemli bir toplumsal sorun olan fakat olanların bile farkında olmadığı ya da bir şekilde kabullendiği ayrımcılık konusundan çocukların farkındalık ve bilinç kazanmaları da bu projenin en önemli katkılarındandır. Çocukların, içselleştirilmiş olduğu için terk etmenin çok zor olduğu ayrımcı dil ve davranışlarını en azından fark edebilmeleri ve değişim konusunda küçük de olsa adımlar atmaları ve bunun için bir çaba içinde olmaları daha büyük değişimler olması için bir temel niteliği taşıdığından çok önemli bir katkıdır. Elbette çocukların hakları konusunda bilinçlenmeleri de onların kendilerini şiddet ve istismardan korumalarını sağlayacak çok önemli tedbirler olarak düşünülmektedir.

Toplamda 35 genç gönüllü üniversiteli liderin yer aldığı çocuklarla yapılan grup çalışmalarında 226 çocuğa ulaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, çocuklardaki saldırganlık oranında azalma olmuş, şiddet konusunda farkındalıkları artmış, öfke kontrolü gelişmiştir. Çocuklar , ‘’ Hayatıma renk kattı’, ‘Bana kibar olmayı öğretti.’, ‘ Arkadaşlarımı çok sevmeye başladım.’ veya ‘ Arkadaşlarımı daha iyi tanımaya başladım’ gibi geri bildirimlerle projeden olumlu bir şekilde etkilendiklerini anlatmışlardır. Ayrıca çocuklar günümüzde çok önemli bir sorun olan ayrımcılık konusunda bilinçlenmişler. Genç liderlerde ise çocukların dünyalarına girebilme ve onların dünyalarına girerken yeni yollar keşfetme açısından yarar sağlamıştır. En önemlisi ise, genç liderler ilerde ebeveyn olduklarında bu çalışmaları hatırlayacaklardır. Ailelerin ise çocuk hakları konusunda daha bilinçlendiği gözlemlenmiştir. Projemiz 226 çocuğa ders dışı aktivitelerle, şiddetten uzaklaştırarak, sağlıklı gelişimlerinde katkıda bulunmuştur. Projemiz MEF Üniversitesi’nde ve Mersin Psikolojik ve Rehberlik Öğrencileri kongresinde sunulmuş ve Cumhuriyet gazetesine de haber olmuştur. Aynı zamanda, anne-babalardan duyduğumuz çocuğa yönelik şiddetle ilgili algı ve tutumlara dair söylemlere dayanarak, çocuğa karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla bir video hazırlanmış ve video sosyal medyada paylaşılmıştır.

Proje ile toplamda 90.000 kişiye erişilmiştir. Yine projemizden aldığımız verilerle Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Uğur Games işbirliğiyle hazırladığımız “VURMA! KONUŞ…” Kutu Oyunu hazırlanmıştır. Şiddetsiz iletişimi geliştirici ve pedagojik alt yapılı oyunumuzu okullarınızda, aile içinde veya tüm kurumlarda oynayabilirsiniz.