“YÖRET” olarak 1972'den bugüne tam 47 yıldır daha iyi bir dünya için çalışıyoruz.  Çocuklara, gençlere, yaşlılara, ailelere, eğitimcilere; toplumun her kesimi için sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürütüyoruz. YÖRET Vakfı kurulduğu günden bu yana hazırladığı projelerle, verdiği eğitimlerle, kampanya, sempozyum ve yayınlarla üniversite gençlerine, çocuklarla çalışan eğitimci ve uzmanlara, topluma katkı sağlamak amacını gütmüş; farkındalık kazandırmayı ve fark yaratarak sonuç elde etmeyi hedeflemiştir. Amacımız toplumun yaşam kalitesini yükselterek teker teker her bireyde fark yaratmak!

 

Değerlerimiz:

Dürüstlük, Paylaşımcılık, Şeffaflık, Süreklilik, İnsani ve Demokratik İdealler, Çocuk Hakları Savunuculuğu, Bilimsellik, İnsan Haklarına Saygı, Eşitlikçi Yaklaşım, Güven İlişkisi

 

Varoluş Nedenimiz:

1972’de kurulan YÖRET Vakfı çocuk hakları savunuculuğunu misyon edinmiş, hak temelli çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur.  Amacımız çocuk ve gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak üzere, sürekli eğitim ve hizmet projeleri yürüterek, toplumun yaşam kalitesini arttırmaktır. Hak ve demokrasi kültürüne sahip, kendisi ve çevresiyle barışık nesiller yetiştirmek ve toplumun insani gelişmişlik kalitesini arttırmak için projeler üretir ve eğitim programlarıyla çocuk haklarının ve şiddetsiz iletişimin yaygınlaşmasını hedefler.  Bünyesinde bulunan Genç Gönüllüler Kulübü ile çocuk ve genç katılımını destekleyerek sivil toplum ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunur.  Çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak, çocukların kendilerini istismar ve şiddete karşı korumasını sağlamak için çocuklar, ebeveynler ve onlarla çalışan profesyonellere yönelik proje, eğitim çalışmaları yürütür.