Çocuklar oynayarak haklarını, şiddetsiz iletişimi öğrensin!

“Vurma! Konuş…” Projesi, çocukların kendilerini şiddete başvurmadan ifade etmelerini, problemler karşısında alternatif çözüm ve baş etme yöntemleri üretebilmelerini amaçlamıştır. (Video var)

 

Projenin Temel Faaliyetleri:

Proje eğitim, uygulama, gözetim, raporlama ve değerlendirme olarak 5 temel maddede gerçekleşir.

*YÖRET PDR bölümünde öğrenim gören üniversiteli gençlere 5/6 tam günlük eğitim verir,

*İSTANBUL MEM ile var olan protokol kapsamında izinleri alınan belirlenmiş okullarda 8 haftalık çocuklarla uygulama süreci gerçekleşir, 

*Belli aralıklarla üniversiteli gençlere süpervizyon verilerek desteklenir ve sonuncu gün aileler, okul yönetimi ve ilgili herkesin katıldığı bir kapanış gösterisiyle proje noktalanır. 

*Üniversiteli gençler ve YÖRET Vakfı sorumlularının katılımında gerçekleşen değerlendirme toplantısı ve raporun yazımı ile son bulur.

*Ayrıca velilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir.